Jewelry

Wavy Beaded Earrings

take shape studio

from $128.00

Wavy Beaded Earrings

take shape studio

from $128.00

Turquoise Ring 6

take shape studio

$100.00

Turquoise Ring 5

take shape studio

$90.00

Turquoise Ring 4

take shape studio

$100.00

Turquoise Ring 3

take shape studio

$90.00

Turquoise Ring 2

take shape studio

$100.00

Turquoise and Inlay Ring 3

take shape studio

$185.00

Turquoise and Inlay Ring 2

take shape studio

$195.00

Turquoise and Inlay Ring 1

take shape studio

$175.00

Tune the Moon Earrings

take shape studio

from $138.00

Tri Link Necklace

take shape studio

from $148.00

Tower Necklace

take shape studio

from $118.00

Sunrise Earrings

take shape studio

from $128.00

Squiggly Earrings

take shape studio

from $78.00

Shapes Beaded Earrings

take shape studio

from $128.00

Sacred Symbols Earrings

take shape studio

from $188.00

Ray Fan Earrings

take shape studio

from $178.00

Rainbow Deco Earrings

take shape studio

from $178.00

Queen Earrings

take shape studio

from $128.00

Quartz Tower Earrings

take shape studio

from $128.00

Quartz Link Earrings

take shape studio

from $138.00

Pop Pentagon Earrings

take shape studio

from $128.00

Pop Fan Earrings

take shape studio

from $128.00